Tiêu đề 1

Cấp sổ lao động 

Đơn vị

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 

Chính sách

Quản lý lao động 

Mục đích

Cấp sổ lao động cho người lao động 

Đối tượng áp dụng

Các đơn vị có sử dụng lao động 

Tài liệu cần thiết

01 bộ hồ sơ gồm:
Danh sách đăng ký cấp sổ lao động theo mẫu kèm công văn số 883/HD -LÐTBXH ngày 23/3/2004 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về hướng dẫn cấp sổ lao động trên địa bàn thành phố.
Hợp đồng lao động (bản chính) để đối chiếu và trả lại ngay
Sổ lao động và 02 tờ khai cấp sổ lao động.

Quy trình giải quyết

 

Lệ phí

 

Thời gian

10 ngày

Căn cứ pháp lý

  1. Ðiều 183 Bộ Luật lao động.
  2. Khoản 1 điều 9 Nghị định 39/2003/NÐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
  3. Công văn số 883/HD -LÐTBXH ngày 23/3/2004 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về cấp sổ lao động trên địa bàn thành phố.

Địa điểm tiếp nhận

 

ItemStatus

Attachments
Đã tạo vào thời điểm 31/05/2011 8:25 SA  bởi bioadmin 
Được sửa tại 31/05/2011 9:07 SA  bởi bioadmin